Горанска радионица за ученике шестог разреда

У Специјалном резервату природе ,,Засавица“ 13.10.2018. године организована је једнодневна радионица у оквиру реализације пројекта ,,Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих“. Радионицу је организовао Покрет горана Србије у сарадњи са: Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управом за шуме и Специјалним резерватом природе ,,Засавица“. У раду радионице учествовали су ученици шестог разреда наше школе. Том приликом су упознати са пошумљавањем, значајем шума, подизањем ветрозаштитних појасева, специјалним резерватом природе ,,Засавица“, врстама дрвећа које успева на том подручју, акцијама и активностима које организује Покрет горана. Ученици су тог дана  постали чланови Покрета горана.