III струковна/научна међународна конференција Школа и музеји

III струковнa/научна међународна конференција Школа и музеји је одржана у Птују 15. и 16. марта 2019. године. Учитељица Љиљана Вуковић Стајић је била један од предавача. Предавање је носило назив Школе и музеји на истом задатку. На примерима из праксе показано је повезивање школе и музеја кроз теме које се налазе у Плану и програму за III и IV разред основне школе. Указано је на важност сарадње школa и музеја у савладавању одређених знања и стицању вештина по предметима који су обавезни или изборни. Представљено је шта се то данас организује и на који начин се организује за децу основно-школског узраста у Београду. Изнето је лично искуство кроз које се може стећи утисак како учитељи користе понуђено да би унапредили свој рад и на тај начин својим ученицима учење учинили занимљивим.