1. Јавна набавка бр. 1.1.1./2019. год. – датум: 25.04.2019.

Предмет јавне набавке: Услуга испоруке ел. енергије за период од једне године од дана закључења уговора.

Документација:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација