Наставници предметне наставе

Почетна / Наставници предметне наставе

Српски језик

Данијела Квас
Наташа Корица
Тања Кунарац
Данијела Љујић

Енглески језик

Весна Обрадовић
Радмила Ковачевић
Маријета Опсеница Грујић
Catеrina Giubasso Марковић

Француски језик

Весна Вујовић
Душица Цветковић

Немачки језик

Мерима Топић
Илијана Михаиловић

Математика

Ана Мијаиловић
Гордана Николић
Бојана Смилковић
Татјана Радовановић

Историја

Дренка Порчић
Снежана Тодоровић

Географија

Ана Јевтић
Зорица Николић

Физика

Маја Мутић
Милан Радојковић

Информатика и рачунарство

Небојша Мартиновић

Хемија

Миладинка Ћосић

Биологија

Радмила Зејак
Јелена Јововић

Техника и технологија

Јелица Лазовић
Милорад Терзић
Радмила Обрадовић

Физичко васпитање

Милош Минић
Бојан Симанић
Жарко Радованов

Ликовна култура

Биљана Васиљев

Музичка култура

Сњежана Пејаковић

Грађанско васпитање

Снежана Тодоровић

Верска настава

Радмила Гајић
Мирјана Вујић