Одлуком Народног одбора општине Нови Београд бр.06-9295/01 од 13. 8. 1961. г. основана је Основна школа „25 мај“ (данас школа „Душко Радовић“). Школа је почела са радом 1. септембра 1961. у згради ОШ „Иван Гундулић“.
Имала је 17 одељења са 547 ученика. Било је 32 запослена, и то 11 учитеља, 13 сталних и хонорарних наставника, управитељ школе, секретар, домар, 5 „чистачица“.

Велики и нагли прилив деце убрзао је напоре за изградну зграде за потребе школе „25 мај“. Годишњи извештај бележи да је пресељење школе у нову, своју зграду обављено 15. маја 1962.

„Шеснаест нових учионица на Новом Беогарду“ наслов је у новинама тих дана. „У двоспратној згради смештено је шеснаест учионица, три кабинета, фискултурна сала, ђачка амбуланта, библиотека са читаоницом, школска кухиња и велика радионица за опште-техничко васпитање“, пише у чланку.

Школа у првој години рада у својој згради, школске„Ђачка библиотека броји 650 књига и њу су користили скоро сви ученици“, пише у годишњем извештају из 1962. г. Школа је расла заједно са развојем Новог Београда.

Школа је у новембру 1992. г. променила име у школу „Душко Радовић“. 1962/1963 има 668 ученика.