Осигурање ученика

Допунски услови осигурања ученика за случај прелома кости услед несрећног случаја – незгоде

Посебни услови осигурања ученика за случај хируршке интервенције као последице несрећног случаја

Инструкције за плаћање

Одштетни захтев

Упутство за предају одштетног захтева