1. Јавна набавка бр. 01/2016 , датум : 12.05.2016.

Предмет јавне набавке: Услуга испоруке електричне енергије за период од једне године од дана закључења уговора

Документација : Позив за поношење понуда

Конкурсна документација

Окончање набавке : Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

2. Јавна набавка бр. 02/2016 , датум : 13.06.2016.

Предмет јавне набавке : Услуга достављања дневних оброка – ручка за ученике на целодневној настави  за период од једне године од дана закључења уговора.

Документација : Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Окончање набавке : Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

3. Јавна набавка бр. 03/2016 , датум : 04.10.2016

Предмет јавне набавке : Извођење екскурзије и наставе у природи.

Документација : Позив за подношење понуда

Конкурсна документација