6. Јавна набавка бр. 1.1.1./2017, датум: 04.05.2017.

Предмет јавне набавке : Услуга испоруке ел. енергије за период од једне године од дана закључења уговора.

Документација:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Окончање набавке:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

7. Јавна набавка бр. 1.2.1./2017, датум: 14.06.2017.

Предмет јавне набавке : Услуга достављања дневних оброка – ручка за ученике на целодневној настави – период 1 годинa од дана закључења уговора.

Документација:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Окончање набавке:

Одлука о додели уговора,

Обавештење о закљученом уговору

9. Јавна набавка бр. 1.2.3./2017, датум: 18.10.2017.

Предмет јавне набавке: Физичко обезбеђење

Документација:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатна документа: Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације

Окончање набавке:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

10. Јавна набавка бр. 1.2.4./2017, датум: 03.11.2017.

Предмет јавне набавке: Извођење наставе у природи

Документација:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору