1. Јавна набавка бр. 1.1.1./2019. год. – датум: 25.04.2019.

Предмет јавне набавке: Услуга испоруке ел. енергије за период од једне године од дана закључења уговора.

Документација:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Окончање набавке:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

2. Јавна набавка бр. 1.2.1./2019. год. – датум: 20.06.2019.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуге припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике

Документација:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Окончање набавке:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

3. Јавна набавка бр. 1.2.3./2019. год. – датум: 10.10.2019.

Предмет јавне набавке: Физичко обезбеђење

Документација:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Окончање набавке:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору