1. Јавна набавка бр. 1.1.1./2020. год. – датум: 11.05.2020.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара – електрична енергија

Документација:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда у отвореном поступку

Окончање набавке:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка бр. 1.1.3./2020. год. – датум: 30.04.2020.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка добара опрема за фискултурну салу

Документација:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Окончање набавке:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка бр. 1.2.1./2020. год. – датум: 26.06.2020.

Предмет јавне набавке: Јавна набавка услуге припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике

Документација:

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Окончање набавке:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору