1. Јавна набавка бр. 1.1.1./2018. год. – датум: 03.05.2018.

Предмет јавне набавке: Услуга испоруке ел. енергије за период од једне године од дана закључења уговора.

Документација:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Окончање набавке:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

2. Јавна набавка бр. 1.2.1./2018. год. – датум: 05.06.2018.

Предмет јавне набавке: Припрема и дистрибуција школског оброка – ручка за ученике.

Документација:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Окончање набавке:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

4. Јавна набавка бр. 1.2.2./2018. год. – датум: 25.10.2018.

Предмет јавне набавке: Извођење екскурзије и наставе у природи

Документација:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Окончање набавке:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

3. Јавна набавка бр. 1.2.3./2018. год. – датум: 02.10.2018.

Предмет јавне набавке: Физичко обезбеђење

Документација:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Окончање набавке:

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору