Конкурс за учешће у спровођењу пројекта „Моја Модерна, Креативна, Дигитална Школа“

Поново расписујемо конкурс, после јавног позива на Наставничком већу, које је одржано 13. 11. 2019. године у ОШ „Ђуро Стругар“ за учешће наставника разредне (или предметне наставе)  у Тиму наше школе у спровођењу пројекта „Моја Модерна, Креативна, Дигитална Школа“

Конкурс је првенствено намењен учитељима ОШ „Душко Радовић“

Критеријуми су следећи:

  1. Спремност на  посвећено активно учешће у свим фазама пројекта – до 31.01.2021. године (навести у пријави)
  2. Мотивационо писмо (доставити у конкурсној документацији – „Зашто баш ја?“)
  3. Досадашње искуство и успеси у раду (навести у пријави)
  4. Мотивација за стално усавршавање и континуирано образовање (учешће на семинарима, у националним и међународним пројектима – навести у пријави)
  5. Добра сарадња са осталим колегама, ученицима и родитељима (навести у пријави)

Напомена: Пријава треба да садржи све сегменте предвиђене критеријумима. Уз пријаву приложити и мотивационо писмо. За све недоумице, можете се обратити координатору пројекта, Данијели Квас

Срдачно Вас позива, испред тима који ради на пројекту, координатор пројекта, Данијела Квас.

Рок пријаве је од 14.11.2019. до 21.11.2019. године.

Пријаве доставити секретаријату школе ОШ „Душко Радовић“, која је због реновирања измештена у ОШ „Ђуро Стругар“.

Пристигле пријаве ће размотрити комисија у следећем саставу:

  1. Зоран Јовановић, библиотекар
  2. Јелена Митић Рајковић, секретар школе
  3. Душица Малинић, представник савета родитеља одељења 8-2, који има дугогодишње искуство у учешћу и изради пројеката

Предлог неутралних чланова комисије усвојен је на Наставничком већу одржаном: 13. 11. 2019. године

Комисија ће на основу постављених критеријума у року од три дана у периоду од 23. 11. 2019. године до 26. 11. 2019. године донети одлуку о томе која пријава је најпотпунија и чија спремност највише одговара условима наведеним у конкурсу

Резултати конкурса, као и ова пријава биће истакнути на сајту школе