Наставници предметне наставе

Почетна / Наставници предметне наставе

Српски језик

Данијела Квас
Наташа Корица
Тања Кунарац
Данијела Љујић

Енглески језик

Весна Обрадовић
Тања Вучковић
Маријета Опсеница Грујић

Француски језик

Душица Цветковић

Немачки језик

Мерима Топић
Илијана Михаиловић

Математика

Ана Мијаиловић

Историја

Дренка Порчић
Снежана Тодоровић

Географија

Ана Јевтић
Зорица Николић

Физика

Маја Мутић
Милан Радојковић

Информатика и рачунарство

Маја Кнежевић

Хемија

Миладинка Ћосић

Биологија

Радмила Зејак
Јелена Јововић
Виолета Митић

Техника и технологија

Јелица Лазовић
Милорад Терзић
Радмила Обрадовић

Физичко васпитање

Милош Минић
Бојан Симанић
Жарко Радованов

Ликовна култура

Биљана Васиљев

Музичка култура

Александар Трајковић

Грађанско васпитање

Снежана Тодоровић

Верска настава

Јована Перуновић
Марија Тодоровић