Добитници Вукове дипломе у школској 2018/2019. години:

VIII/1

 

VIII/2

 

VIII/3

 

VIII/4