letac logo 200

Наставничко веће

Наставничко веће, као највиши и најодговорнији стручни колегијални орган, разматра образовно-васпитну проблематику и усклађује активности свих чинилаца у школи и ван ње.

Полазећи од законских одредби, које се односе на рад стручних органа, рад Наставничког већа  се огледа у следећем:

 1. Учешће у планирању и програмирању образовно-васпитног рада;
 2. Анализа реализације васпитно-образовног рада
 3. Учешће у организацији општег стручног усавршаванња наставника и стручних сарадника;
 4. Анализа остваривања задатака и покретање иницијативе за унапређивање образовно-васпитног рада;
 5. Сарадња са другим школама институцијама и радним организацијама
 6. Праћење реализације Плана и програма за основну школу и Годишњег програма школе

Чланови наставничког већа су наставници и стручни сарадници. Директор школе сазива и руководи седницама наставничког већа, без права одлучивања.

Контакт информације

Контакт телефони

 • Директор
 • Секретар
 • Рачуноводство
 • Референт за
  финансијско
  рачуноводствене
  послове
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Педагог -
  психолог

Најновије вести

Републичко такмичење из биологије

Kњижевни кутак

Новобеоградска породична бициклијада

Дизајн сајта mzlaki icon Студио Мзлаки @ ОШ "Душко Радовић" 2021.