letac logo 200

Стручни активи

Стручни активи су стручни органи које чине професори једног или више сродних предмета. На састанцима разматрају стручна питања:

  • предлажу мере за унапређење васпитно образовног рада
  • израђују годишње и оперативне планове
  • предлажу и усаглашавају критеријуме и технике оцењивања
  • прате и анализирају реализацију програмских садржаја
  • прате континуитет оцењивања и успех ученика
  • предлажу набавке нових наставних помагала и наставне технологије
  • раде на стручном усавршавању наставника и чланова актива
  • сарађују са активима унутар своје и са активима других школа

Стручни активи са руководиоцима у нашој школи

Разредна настава

Руководилац: Соња Тешановић

Предметна настава

Руководилац: Милан Радојковић

Српски језик

Руководилац: Наташа Корица

Страни језици

Руководилац: Маријета Опсеница Грујић

Историја и географија

Руководилац: Зорица Николић

Математика

Руководилац: Ана Мијаиловић

Физика и ТИО

Руководилац: Милорад Терзић

Биологија и хемија

Руководилац: Драгица Момчиловић

Музичка и ликовна култура

Руководилац: Александар Трајковић

Физичко васпитање

Руководилац: Бојан Симанић

Контакт информације

Најновије вести

Hippo Олимпијада у нашој школи

Карикатуриста Марко Сомборац у посети IV/2

Посета директорке бечке основне школе и аташеа за културу и директора Аустријског културног форума

Дизајн сајта mzlaki icon Студио Мзлаки @ ОШ "Душко Радовић" 2021.