letac logo 200

Стручни активи

Стручни активи су стручни органи које чине професори једног или више сродних предмета. На састанцима разматрају стручна питања:

 • предлажу мере за унапређење васпитно образовног рада
 • израђују годишње и оперативне планове
 • предлажу и усаглашавају критеријуме и технике оцењивања
 • прате и анализирају реализацију програмских садржаја
 • прате континуитет оцењивања и успех ученика
 • предлажу набавке нових наставних помагала и наставне технологије
 • раде на стручном усавршавању наставника и чланова актива
 • сарађују са активима унутар своје и са активима других школа

Стручни активи са руководиоцима у нашој школи

Разредна настава

Руководилац: Соња Тешановић

Предметна настава

Руководилац: Милан Радојковић

Српски језик

Руководилац: Наташа Корица

Страни језици

Руководилац: Маријета Опсеница Грујић

Историја и географија

Руководилац: Зорица Николић

Математика

Руководилац: Ана Мијаиловић

Физика и ТИО

Руководилац: Милорад Терзић

Биологија и хемија

Руководилац: Драгица Момчиловић

Музичка и ликовна култура

Руководилац: Александар Трајковић

Физичко васпитање

Руководилац: Бојан Симанић

Контакт информације

Контакт телефони

 • Директор
 • Секретар
 • Рачуноводство
 • Референт за
  финансијско
  рачуноводствене
  послове
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Педагог -
  психолог

Најновије вести

Изненађене ученика IV-4

Једнодневни излет за ученике петог разреда

Новобеоградска Породична Бициклијада

Дизајн сајта mzlaki icon Студио Мзлаки @ ОШ "Душко Радовић" 2021.