letac logo 200

Документа

Завршни рачуни

Завршни рачун за 2017. Годину

Завршни рачун за 2018. Годину

Завршни рачун за 2019. Годину

Завршни рачун за 2020. Годину

Година 2016/2017

Извештај о раду школе за 2016/2017. годину

Извештај о раду директора школе за 2016/2017. годину

Година 2017/2018

Годишњи план рада школе за 2017/2018. годину 

Година 2018/2019

Европски развојни план за 2018/2019. годину

Година 2020/2021

Извештај о раду школе за 2020/2021. годину

Извештај о раду директора школе за 2020/2021. годину

Година 2021/2022

Годишњи план рада школе - школска 2021.- 2022. година

Статут

Правилник о одговорности ученика

Правилник о мерама начину и поступку

Правила понашања

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Наставничког већа

Одлука о изменама и допунама Статута

Информатор о раду

Контакт информације

Најновије вести

Онлајн конкурс "Имам право да"

Ликовни онлајн конкурс, портрет Драгана Лукића

Приредба Свети Сава

Дизајн сајта mzlaki icon Студио Мзлаки @ ОШ "Душко Радовић" 2021.