letac logo 200

Документа

Завршни рачуни

Завршни рачун за 2017. Годину

Завршни рачун за 2018. Годину

Завршни рачун за 2019. Годину

Завршни рачун за 2020. Годину

Завршни рачун за 2021. Годину

Година 2016/2017

Извештај о раду школе за 2016/2017. годину

Извештај о раду директора школе за 2016/2017. годину

Година 2017/2018

Годишњи план рада школе за 2017/2018. годину 

Година 2018/2019

Европски развојни план за 2018/2019. годину

Година 2020/2021

Извештај о раду школе за 2020/2021. годину

Извештај о раду директора школе за 2020/2021. годину

Година 2021/2022

Годишњи план рада школе - школска 2021.- 2022. година

Статут

a href="/images/files/2019/07/Правилник-о-одговорности-ученика-мај-2019.pdf" target="“_blank”">Правилник о "дговорности ученика

Правилник о мерама начину и поступку

Правила понашања

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

a href="/images/files/2019/07/Пословник-о-раду-Школског-одбора-2018.pdf" target="“_blank”">Пословни" о раду Школског одбора

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о раду Савета родитеља

a href="/images/files/2019/07/Пословник-о-раду-Наставничког-већа-2018.pdf" target="“_blank”">Пословник " раду Наставничког већа

a href="/images/files/2019/07/Измене-Статута-мај-2019.pdf" target="“_blan">Одлука о изменам" и допунама Статута

Информатор о раду

Контакт информације

Најновије вести

Хуманитарна акција наше школе

Представа поводом Дана школе

Уочи Дана школе

Дизајн сајта mzlaki icon Студио Мзлаки @ ОШ "Душко Радовић" 2021.