letac logo 200

Документа

Статут шкoле 2024

Правилник о употреби мобилних телефона

Правилник о изменама и допунама пСтатутравилника о васпитно дисциплинској одговорности ученика основне школе " Душко Радовић"

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правила понашања ученика, родитеља односно других законских заступника ученика и запослених у школи

Правилник о васпитно -дисциплинској одговорности ученика

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Савета родитеља

Пословник о раду Ученичког парламента

Пословник о раду Наставничког већа

Правилник о организацији рада школе и систематизацији радних места

Правилник о изменама Правилника о организацији рада школе и систематизацији радних места 2020

Правилник о изменама Правилника о организацији рада школе и систематизацији радних места 2021

Правилник о заштити података личности

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о планирању, спровођењу и праћењу извршења набавки

Завршни рачуни

Завршни рачун за 2017. Годину

Завршни рачун за 2018. Годину

Завршни рачун за 2019. Годину

Завршни рачун за 2020. Годину

Завршни рачун за 2021. Годину  

Завршни рачун за 2022. Годину

Завршни рачун за 2023. Годину

Година 2016/2017

Извештај о раду школе за 2016/2017. годину

Извештај о раду директора школе за 2016/2017. годину

Година 2017/2018

Годишњи план рада школе за 2017/2018. годину 

Година 2018/2019

Европски развојни план за 2018/2019. годину

Година 2020/2021

Извештај о раду школе за 2020/2021. годину

Извештај о раду директора школе за 2020/2021. годину

Година 2021/2022

Годишњи план рада школе - школска 2021.- 2022. година

Година 2022/2023

Годишњи план рада школе -школска 2022-2023 година

Развојни план  2019. до 2024. година

Контакт информације

Контакт телефони

 • Директор
 • Секретар
 • Рачуноводство
 • Референт за
  финансијско
  рачуноводствене
  послове
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Педагог -
  психолог

Најновије вести

Републичко такмичење из биологије

Kњижевни кутак

Новобеоградска породична бициклијада

Дизајн сајта mzlaki icon Студио Мзлаки @ ОШ "Душко Радовић" 2021.