Школа ради у две смене :
Преподневна смена за ученике и наставно особље почиње са радом у 8:00 часова, а поподневна у 14:00 часова.
Преподневна смена за помоћно-техничко особље почиње у 6:00 часова, а поподневна у 13:00 часова.
Ваннаставно особље (секретар, шеф рачуноводства и административно-финасијски радник) раде у преподневној смени од 8:00 часова.

Распоред звоњења

ЧасПре поднеПосле подне
1.8.00 – 8.4514.00 – 14.45
2.8.50 – 9.3514.50 – 15.35
ОдморВелики одмор 15 минутаВелики одмор 15 минута
3.9.55 – 10.4015.55 – 16.40
4.10.45 – 11.3016.45 – 17.30
5.11.35. – 12.2017.35 – 18.20
6.12.25 – 13.1018.25 – 19.10