Реконструкција школе је у пуном јеку

Реконструкција наше школе напокон је почела 1.октобра. Планирани су следећи радови:

 1. Замена електричних инсталација
 2. Замена радијатора
 3. Замена хидрантне мреже (унутрашње и спољашње) и свих мокрих чворова
 4. Замена столарије (унутрашње и спољашње)
 5. Уређење дворишта
 6. Уређење игралишта у дворишту
 7. Постављање заштитне ограде иза игралишта
 8. Замена паркета
 9. Замена плочица
 10. Постављање клима уређаја за цео објекат
 11. Израда телекомуникационих и сигналних инсталација
 12. Реконструкција и опремање кухиње
 13. Реконструкција фискултурне сале
 14. Постављање нове расвете