Савремени свет се мења великом брзином и развија у свим сферама људске делатности. Наша школа има задатак да прати друштвено техничке промене и усклади се са добом информатизације, кроз перманентно усавршавање наставника и учитеља.

Доношењем првог Закона о основној школи 1874. године , у нашој земљи користи се термин учитељ, а од 1929. године термин наставник. Данас користимо и термине просветни радник, наставник разредне и предметне наставе, и наравно
термин професор.

Од 2001. године постављени су темељи нове образовне политике у нашој земљи, и значајне реформе извршене су у систему усавршавања наставника и развоју њихових компетенција.

Установљено је 5 основних нивоа компетенција:

Компетенција 1. Развој и употреба професионалних знања
Компетенција 2. Комуникација са ученицима ,родитељима,колегама,заједницом
Компетенција 3. Планирање и управљање наставом и учењем
Компетенција 4. Планирање континуираног професионалног усавршавања
Компетенција 5. Посматрање и оцењивање општег напретка ученика

Детаљније о наставничким компетенцијама можете прочитати овде

Наша школа и наши наставници и учитељи оспособљени су да одговоре све сложенијим захтевима које ново доба доноси. Нове генерације наших ученика сведоци су промена које се дешавају у нашој школи будућности…