letac logo 200

Обавештење за родитеље

Поштовани родитељи, Наставничко веће Основне школе,,Душко Радовић“ одржало је седницу у понедељак 30. августа 2021. године на којој је потврдило Одлуку Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа, на састанку одржаном 26.08.2021. године, а у складу са одлукама и закључцима Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 и стручним упутствима за организацију образовно-васпитног рада у основној и средњој школи за школску 2021/2022. годину, у којој се каже: Основне и средње школе у Републици Србији ће започети наставни рад у школској 2021/2022. години са првим моделом организације образовно-васпитног рада. 

 • Школа се определила за I модел образовно – васпитног рада у ЗЕЛЕНОЈ категорији епидемиолошке ситуације за све ученике од 1. до 8. разреда зато што испуњава услове за организацију наставе на овај начин и у могућности је да имплементира свих пет стратегија предложених од стране Тима за школе (1. Доследна и исправна употреба маски у простору школе од старне свих лица; 2. Физичка дистанца мања од 1 метра; 3. Хигијена руку и респираторна хигијена; Чишћење и дезинфекција простора школе у целини и 5. Успостављена сарадња са надлежном здравственом службом).
 • Образовно -  васпитни рад за ученике од 1. до 8. разреда организује се непосредно у простору школе. За све ученике редовна настава, као и остали облици образовно- – васпитног рада, организују се према усвојеном распореду часова за све ученике у одељењу истовремено.
 • Час наставе траје 45 минута. Настава је организована тако да свако одељење борави у једној учионици, без промена учионица/кабинета, осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава ( Техника и технологија, Информатика и рачунарство, Физичко и здравствено васпитање, Физика, Хемија и Биологија).
 • Ученици 1. разреда - два одељења иду пре подне, а два одељења после подне. Једно одељење боравка иде пре подне на наставу, а после подне остаје на чувању у продуженом бораваку, ако је родитељ доставио потврду о пословном ангажовању на радном месту. Друго одељење продуженог боравка долази пре подне на чување, а после подне од 14 часова иде на наставу. Продужени боравак траје до 17.30 часа. Ученици током продуженог боравка у школи не мењају учионице.
 • Ученици 2. разреда целодневне наставе после редовне наставе бораве у школи(два одељења) ако је родитељ доставио потврду о пословном ангажовању на радном месту. Целодневна настава траје до 17 часова.
 • Постигнућа ученика се вреднују у непосредном раду у школи формативно и сумативно и оцењују се на начин како предвиђа Правилник о оцењивању и Правилник о посебном програму образовања и васпитања.
 • Ученици ће бити оцењивани на основу квалитета и обима савладаности градива: усмено одговарање, израда контролних вежби, израда писмених задатака, активности и учешће у раду, редовна израда домаћих задатака, презентације ученика, практични радови и додатна активност на сопствену иницијативу ученика. Сви поступци оцењивања обављаће се непосредно у школи.

Наставничко веће је донело одлуку да 1. сптембра 2021. године пре подне са радом почне црвена смена,( одељења са индексом 3 и 4), а после подне плава смена  (одељења са индексом 1 и 2). Напомена: 6/4 одељење је плава смена, а 6/5 одељење је црвена смена. Преподневна смена са радом почиње у 8.00 часова, а поподневна смена у 14.00 часова. Обавештавамо Савет родитеља да смо тражили три групе продуженог боравка од Министарства просвете, науке и технплошког развоја-Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање а добили смо само две групе. Пријем ученика првог разреда биће 1. септембра 2021. године у 12 часова.

 Стратегије ублажавања ризика од трансмисије SARS-CoV-2 у школама: 

 
 1. Препоручени модели ношења маски:
 • Наставно и ненаставно особље 

Употреба заштитних маски за наставнике, током часа, није неопходна уколико су потпуно вакцинисани (две дозе вакцине), а од друге дозе је прошло најмање 14 дана и/или су у претходних 6 месеци прележали COVID-19. Невакцинисани наставници и друго особље носе маску током радног времена увек када се налазе у затвореном простору са другим особама, као и на отвореном, уколико није могуће одржавати растојање од 1 метра од других особа.

 • Родитељи, односно други законски заступници и други посетиоци

Употреба заштитних маски за родитеље и све друге посетиоце у школским  установама је обавезна током боравка у затвореном простору, с тим да је неопходно редуковати број посетилаца и омогућити посету само у случају неопходности.

 • Ученици

Ученик треба да носи маску од уласка у школу па све до доласка до своје клупе. Маска се обавезно користи и током одговарања и током сваког разговора. Обавезно се користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или у тоалет. Током боравка у школи може да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али се свака маска мора користити на исправан начин – тако да покрива нос, уста и браду. Такође, не треба користити маску која је запрљана или овлажена. Није дозвољено мењање маски међу ученицима.

Напомена: Употреба заштитних маски на отвореном простору за сада није неопходна, уз одржавање физичке дистанце  

 
 1. Одржавање физичке дистанце
 • У условима када школе раде у по првом моделу организације образовно-васпитног рада

Физичка дистанца током активности које се одржавају у учионици није неопходна међу децом (могућа је организација наставе са целим одељењима у трајању од 45 минута). Потребно је да наставници и друго школско особље одржавају физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1 метра. Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) када год то временске прилике дозвољавају. Особе које доводе ученике у школу не улазе у школу већ прате ученике до улаза у школску зграду или до капије школског дворишта, где ученике млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник.

Молимо  родитеље да се не задржавају у школском дворишту. 

Директор школе

Његош Зејак

Контакт информације

Најновије вести

Искрин пут до успеха

Списак првака који су добили продужени боравак у школској 2022/23

Браво Олга!

Дизајн сајта mzlaki icon Студио Мзлаки @ ОШ "Душко Радовић" 2021.